แข่งวิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลดายาววิทยาคม
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม คือ

Read more: แข่งวิ่ง 31 ขา

การอบรมครูที่่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ Boot Camp ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Attachments:
Download this file (certificate.pdf)certificate.pdf[ ]940 kB
Download this file (นำเสนอ.pptx)นำเสนอ.pptx[ ]7031 kB

Read more: การอบรมครูที่่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน เมษายน 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน เมษายน 2561

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction:WBI) ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาดูงาน Zero Waste School

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

×
Show more... (181 ภาพ)

ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

อบรม Thai School Lunch

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายอุทัย ชังชั่ว เป็นวิทยากรนำในการอบรม

Read more: อบรม Thai School Lunch

การประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผล

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมผู้รับผิดชอบแบบติดตามและประเมินผล

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน พฤษภาคม 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน พฤษภาคม 2561

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณที่ยังไม่ครบภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

การแข่งขันทักษาะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ นายนฤพน สดสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สู่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยในการประชุมนั้นมีการชี้แจงถึงหัวข้อต่างๆที่จะทำการติดตามตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมีการแนะนำตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ ทั้ง 4 คน

Read more: ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

เอกสารแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561