การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

 

กศจ.นครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลือนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมอบให้ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.นครสวรรค์ นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทอง บ้านซับผักกาด บ้านหนองไม้แดง วัดหัวงิ้วและ รร.พยุหะวิทยา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

Read more: การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) แก่ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ประชุมเขตตรวจราชการ 18

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเขตตรวจราชการ 18 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet ตามนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

Read more: ประชุมเขตตรวจราชการ 18

อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Read more: อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ทำบุญปีใหม่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญปีใหม่ ปี 2561 ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน

Read more: ทำบุญปีใหม่ ปี 2561

รับข้อสอบการอ่าน RT

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับข้อสอบการอ่านจากส่วนกลาง และได้ส่งมอบแก่กลุ่มโรงเรียน

Read more: รับข้อสอบการอ่าน RT

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครู

Read more: ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

Read more: ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสอบการอ่าน (RT) และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง นำทีมโดย ศน.พินิจ เชื้อแพ่ง และ ศน.วาณี ฝนทั่ง

Read more: การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง