ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง บุคลากรวิทย์-คณิต และครูธุรการโรงเรียน

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง

ประกาศ ผลการคัดเลือกและผู้ขึ้นบัญชีการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ