รายการจัดสรรงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 นำทีมโดย นายเทียนชัย จูเจี่ย โดยมี นางสดใส นิยมจันทร์,นางศิริพร สาตยศ ,นายประเสริฐ ทำกันหา และนายสมใจนึก เทียนสันต์ ร่วมเป็นคณะติดตาม

Read more: การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

Read more: การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559

พิธีสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และนายตระกูล ทองทักษิณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

Read more: พิธีสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช