การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

เพื่อพัฒนาการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 1