การอบรมครูที่่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ Boot Camp ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Attachments:
Download this file (certificate.pdf)certificate.pdf[ ]940 kB
Download this file (นำเสนอ.pptx)นำเสนอ.pptx[ ]7031 kB

Read more: การอบรมครูที่่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยในการประชุมนั้นมีการชี้แจงถึงหัวข้อต่างๆที่จะทำการติดตามตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมีการแนะนำตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ ทั้ง 4 คน

Read more: ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction:WBI) ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศึกษาดูงาน Zero Waste School

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

×
Show more... (181 ภาพ)

ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

ภาพกิจกรรมการอบรม  ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง 

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) แก่ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ