การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์...

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2560

 

ภาพการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

**เกียรติบัตรครู และนักเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษาการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษาการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษาการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง...

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24-25 เมษายน 2560

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ตามโครงการพัฒนาคุณภารการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เอกสารประกอบการบรรยาย IEP และเครื่องมือการคัดกรองดาวน์โหลดได้ที่ -> https://goo.gl/vd6bfK หรือที่ฟล์แนบด้านล่าง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สู่วิถีมารยาทไทย 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สู่วิถีมารยาทไทย 2560 วันที่ 7-8 เมษายน 2560

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์สู่วิถีมารยาทไทย 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online
ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสารสนเทศโปรแกรม SET เรียนรวม และการกรอก IEP Online

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่ 2 ชุมตาบง)

OBEC Active Learning Camp : โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำเอกชนอำเภอชุมตาบง (เจ.ดี.พลู. นครสวรรค์ สวิมมิ่งคลับ) โดยมีนายทองสุข อยู่ศรี เป็นประธานเปิดโครงการในรุ่นที่ 2 ทั้งนี้ขอขอบคุณ เจ.ดี.พู.นครสวรรค์สวิมมิ่งคลับ(สระว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ) สำหรับสถานที่ และ อบต.ชุมตาบง สำหรับน้ำเติมสระ

Read more: ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่ 2 ชุมตาบง)

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560

การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2560

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่ 1 ชุมตาบง)

OBEC Active Learning Camp : โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 9-10 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำเอกชนอำเภอชุมตาบง (เจ.ดี.พลู. นครสวรรค์ สวิมมิ่งคลับ) โดยมี นายปรีชา นาคจำรูญ รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีนายปรีชา ภักดีไตรรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และนางจิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ขอขอบคุณ เจ.ดี.พู.นครสวรรค์สวิมมิ่งคลับ(สระว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ) สำหรับสถานที่ และ อบต.ชุมตาบง สำหรับน้ำเติมสระ

Read more: ว่ายน้ำเพื่อชีวิต(รุ่นที่ 1 ชุมตาบง)