คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือเตรียมจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> https://goo.gl/PqZ8pL <<

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน กันยายน 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน กันยายน 2561

ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

คณะศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต ปี 2561 ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 32 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ได้เข้าศึกษาดูงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Read more: ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2561

แข่งวิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลดายาววิทยาคม
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม คือ

Read more: แข่งวิ่ง 31 ขา

บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวให้โอวาส และปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบปกติ เวลา 08.30 น. และครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เวลา 13.00 น.

Read more: บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ Boot Camp ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Attachments:
Download this file (certificate.pdf)certificate.pdf[ ]940 kB
Download this file (teacher-book.pdf)teacher-book.pdf[ ]606 kB
Download this file (นำเสนอ.pptx)นำเสนอ.pptx[ ]7031 kB
Download this file (แบบนิเทศ-1.pdf)แบบนิเทศ-1.pdf[ ]509 kB

Read more: การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction:WBI) ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

การประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว นำโดยคณะศึกษานิเทศก์ โดยได้ออกประเมินในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561

Read more: ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

ศึกษาดูงาน Zero Waste School

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more: ศึกษาดูงาน Zero Waste School

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ...

อบรม Thai School Lunch

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายอุทัย ชังชั่ว เป็นวิทยากรนำในการอบรม

Read more: อบรม Thai School Lunch

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำโดย ศน.รุจิรา มธุรส รุจิรา มธุรส จัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

Read more: ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more: มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา