ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

 

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ตั้งอยู่ เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทร. 056-271413 โทรสาร.056-272377

 

Social Network