ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สพป.แพร่ เขต 1 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

Read more: มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

 

กศจ.นครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลือนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมอบให้ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.นครสวรรค์ นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทอง บ้านซับผักกาด บ้านหนองไม้แดง วัดหัวงิ้วและ รร.พยุหะวิทยา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

Read more: การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561

Read more: มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561