การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1262754877407976

ERROR CODE : 200
(#200) Missing Permissions