ยินต้อนรับ นายเสถียร ตรีศรี ผอ.สพป.นว.2

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1300938613589602

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Thursday, 12-Nov-20 18:10:07 PST. The current time is Monday, 30-Nov-20 18:12:29 PST.