การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ระยะที่ 3

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ จัดอบรมครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในระบบ e-GP ระยะที่ 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 จึงให้โรงเรียนจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ท่าน รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

Attachments:
Download this file (20150803-8-8071-1.pdf)20150803-8-8071-1.pdf[ ]630 kB