(ประกาศโรงเรียนบ้านชุมม่วง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)