(ประชาสัมพันธ์) เปิดรับผลงานเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.parliament.go.th/phan/