ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2563

นายจันทบูรณ์ เขตการ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-2834873
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0812814046
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0843804499
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.