ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ปี 2562

นายสัญชัย พวงมาลี
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร :  098-7487419
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจันทบูรณ์ เขตการ
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-2834873
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสมใจนึก เทียนสันต์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-7071159
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.