บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวให้โอวาส และปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบปกติ เวลา 08.30 น. และครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เวลา 13.00 น.

Read more: บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง บุคลากรวิทย์-คณิต และครูธุรการโรงเรียน

 

รับสมัครข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย หรือโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง