รายการจัดสรรงบประมาณ

ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

การศึกษาดูงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
ณ สพป.สุโขทัย เขต 2
ในวันที่ 25 กันยายน 2563

Read more: ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more: กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้

จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)

การจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ, ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่, ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก, ผู้แทนชุมชน, ผู้แทนผู้ปกครอง, ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะทำงานระดับอำเภอในการจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

Read more: จัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก(ระดับอำเภอ)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ในวันที่ 5 เมษายน 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำโดยนายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ นายนฤพน สดสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สู่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่

ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมลานนกยูง ซึ่ง นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ผอ.โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 14 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

Read more: ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครู

Read more: ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมพิจารณางบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม โดยมีคณะ อ.ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 นำทีมโดย นายเทียนชัย จูเจี่ย โดยมี นางสดใส นิยมจันทร์,นางศิริพร สาตยศ ,นายประเสริฐ ทำกันหา และนายสมใจนึก เทียนสันต์ ร่วมเป็นคณะติดตาม

Read more: การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560