รายการจัดสรรงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โดยใช้โปรแกรม EBBM : (Electronics Budget B-obec M-obec) ในวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมี นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธารในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และได้รับเกียรติวิทยากรจาก 1. นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ รองผู้อำนวยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 2.นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้างานช่าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. 3. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคบังและสินทรัพย์ สพฐ.

×
Show more... (157 ภาพ)