ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย. 2559) รายงานข้อมูลหน้าเดียว อย่างเป็นทางการ