ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

โดยมีนายสัญชัย พวงมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุม

×
Show more... (123 ภาพ)