วิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม คือ
1.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง A
2.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง B
3.ทีมโรงเรียนบ้านหนองไม้
โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

 

×
Show more... (149 ภาพ)