การตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "Sight for Kids"

การตรวจวัดสายตา ตามโครงการ "Sight for Kids" โดย สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จำกัด ณ หอประชุมเขาหลวง

 

×
Show more... (68 ภาพ)

 

×
Show more... (183 ภาพ)