การอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี

!นายทองสุข  อยู่ศรี  ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 

¯รุ่นที่ 1  นายหมู่ลูกเสือสามัญ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559
¯รุ่นที่ 2  นายหมู่เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559
¯รุ่นที่ 3  นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2559
¯รุ่นที่ 4  นายหมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

ณ โรงเรียนวัดสวนขวัญ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์

 

Read more: การอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี