การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

การประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว นำโดยคณะศึกษานิเทศก์ โดยได้ออกประเมินในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561

Read more: ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ...

การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction:WBI) ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction:WBI)

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำโดย ศน.รุจิรา มธุรส รุจิรา มธุรส จัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

Read more: ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

ศึกษาดูงาน Zero Waste School

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้นำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more: ศึกษาดูงาน Zero Waste School

ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

คณะศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต ปี 2561 ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 32 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ได้เข้าศึกษาดูงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Read more: ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

การแข่งขันทักษาะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ Boot Camp ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Attachments:
Download this file (certificate.pdf)certificate.pdf[ ]940 kB
Download this file (teacher-book.pdf)teacher-book.pdf[ ]606 kB
Download this file (นำเสนอ.pptx)นำเสนอ.pptx[ ]7031 kB
Download this file (แบบนิเทศ-1.pdf)แบบนิเทศ-1.pdf[ ]509 kB

Read more: การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

ภาพกิจกรรมการอบรม  ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง 

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"