การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563

  

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=1106356609714471

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Sunday, 28-Jun-20 23:52:03 PDT. The current time is Thursday, 09-Jul-20 03:28:57 PDT.