กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 บุคลากร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันจันทร์

×
Show more... (7 ภาพ)