ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินการอ่านป.1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เรียนรวม ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ...

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

Read more: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำโดย ศน.รุจิรา มธุรส รุจิรา มธุรส จัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

Read more: ค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ปี 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Read more: ...

ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

คณะศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริต ปี 2561 ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 32 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม ได้เข้าศึกษาดูงานที่ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Read more: ศึกษาดูงาน "โครงการเขตสุจริต ปี 2561"

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กระบวนการ PLC

การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูที่เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงการ Boot Camp ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Attachments:
Download this file (certificate.pdf)certificate.pdf[ ]940 kB
Download this file (teacher-book.pdf)teacher-book.pdf[ ]606 kB
Download this file (นำเสนอ.pptx)นำเสนอ.pptx[ ]7031 kB
Download this file (แบบนิเทศ-1.pdf)แบบนิเทศ-1.pdf[ ]509 kB

Read more: การอบรมครูที่ผ่านพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp

ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

การประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว นำโดยคณะศึกษานิเทศก์ โดยได้ออกประเมินในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561

Read more: ประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน(โรงเรียนคุณธรรม) ระดับ 2 ดาว

อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดขึ้นในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

Read more: อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปี 2561