สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ติดต่อ

แผนที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตั้งอยู่ เลขที่ 289/4 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทร : 056-271-909, 056-271-413 โทรสาร : 056-272-377
e-mailservice@nsw2.go.th


Social Network

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ