สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video conference

สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video conference
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ พร้อมด้วยนางนัยนา จันทา นายวิเชียร วงษ์ราช รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ผ่านระบบ Video conference เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมเขาหน่อ ชั้น ๒ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ