สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับขอตั้งงบประมาณรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 /2566

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับขอตั้งงบประมาณรายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 /2566
📌วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
🔻นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปานเลิศ นายวิเชียร วงษ์ราช รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และคณะกรรมการ
🔻เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับขอตั้งงบประมาณรายการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1/2566
📍ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ