สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมสัญจรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ประชุมสัญจรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
พบผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอลาดยาว , อำเภอแม่วงก์ , อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมตาบงและอำเภอแม่เปิน ณ หอประชุมเขาหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลาดยาว
📌วันที่ 7,8,10 พฤศจิกายน 2566 ตั่งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
🔻นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ปานเลิศ นางนัยนา จันทา และนายวิเชียร วงษ์ราช รอง.ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์
🔻พบ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกอำเภอในสังกัด สพป.นครสวรรค์เขต  ๒ เพื่อมอบนโยบาย เป้าหมาย และ จุดเน้น “ปลอดภัย เรียนดี มีสุข สถานศึกษาน่าอยู่ ควบคู่คุณภาพ” ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
 

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ