สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV
ณ โรงเรียนวัดเถรพลาย

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ