สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนวัดสวนแตง เป็นโรงเรียนสิ่งเเวดล้อมดีเด่น และนาเฮียใช้ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนวัดสวนแตง และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย-นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ