สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ