สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เปิดบ้านวิชาการกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มแม่เล่ย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม เปิดบ้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ และรับมอบงบประมาณเงินอุดหนุน อบต. จากนายรัตตภูมิ ศรีพุมมา นายก อบต.แม่เล่ย์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่ได้รางวัล การประกวดสื่อการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน การประกวดโครงงาน และกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ