สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566
📌วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ปานเลิศ นางนัยนา จันทา นายวิเชียร วงษ์ราช รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
🔻เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566
🔻โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
📍ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ