สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

Coaching การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒

Coaching การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ พร้อมด้วย นางนัยนา จันทา นายวิเชียร วงษ์ราช รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ การ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ประกอบด้วย ๑.นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร ๒. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ๓. ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา รองผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ กรรมการ และนางสาววรรณษิกา รักพ่วง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.กำแพงเพชร พร้อมคณะผู้ติดตาม โดยมีนายวิเชียร วงษ์ราช รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ นำเสนอการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะกรรมการ Coaching
ณ ห้องประชุมลานนกยูง ชั้น ๑ สพป.นครสวรรค์ เขต ๒

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ