สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

งานปฐมนิเทศบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน​ 2565 เวลา 13.00 น.
ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วย นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมงานปฐมนิเทศบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายธเนศ ถิ่นใหญ่ นักทรัพย์กรบุคคล ชํานาญการ , ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ