สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

อบรม พรบ.คอม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ เป็นประธานจัดอบรมให้ความรู้ครูและบุคลลากรทางการศึกษาเรื่อง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑) และ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ และ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการประชุมทางไกลช่องทาง Cisco Webex  โดยมีคุณณัฏฐวี สกุลรัตน์ ประธานบริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมโรงเรียนในสังกัด จำนวน  254 คน และมีการมอบใบเกียรติบัตรผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน ๘๐%

ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ