สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ อนุบาลแม่เปิน

 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม
ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ โดยมีนายสุเชษฐ์  รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ
รองอนุสรณ์  บุญประคม นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยมีการแบ่งทำบุญ 2 วัด
คือวัดศรีสว่างอารมณ์ และวัดลานชัยสามัคคี

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ