สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

นายอำเภอตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ