สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการประชุม พร้อมด้วยนางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ และ นางเชอรี่ แก้วมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารโรงรียนร่วมการประชุม
นายธเนศ ถิ่นใหญ่ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
(ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน)
ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ