สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมคณะกรรมการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นฯให้กลับเข้าสู่ระบบ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ