สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม​ 2565 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2
นายศิริพงษ์ อุทโยชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ