สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022”

เมื่ออาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยนางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน PISA 2022 โดยมีนางพิชนาวรรณ ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ ชํานําญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ณ ห้องประชุมลานนกยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ