สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปฏิทินนิเทศ 2-2564
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
แผนปฏิบัติการปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)
หนังสือ ตรวจเยี่ยม 1-2565

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ