สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม​ 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีวิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ภายใต้โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 พร้อมด้วย นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดย มีการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้
1. คัดลายมือ
2. เขียนเรียงความ
3. แต่งคำประพันธ์
4. อ่านจับใจความสำคัญ
ณ หอประชุมเขาหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นางสาวขวัญจิตร หวังมั่นคงสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ