สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ประชุมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
นางเชอรี่ แก้วมงคล นางสาว สุพิชสิริ ถิรวัฒนาพงศ์ สพป.นครสวรรค์เขต 2 รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สพป.นครสวรรค์เขต 2
ร่วมการประชุมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA Online)การตอบ IIT โดยมี นายพินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ