สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2

81

นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 093-615-6223

E-mail : yanin.kmplc@gmail.com

80

นางนัยนา จันทา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 089-4489-609

E-mail : abc7560@hotmail.com

79

นายวิเชียร วงษ์ราช

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 081-3605-366

E-mail : Wichian5366w@gmail.com

T223

นายสายัณห์ สีคง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 098-7502-744

E-mail : sseekhong@yahoo.com

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ