สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Nakhon sawan Primary Educational Service Area Office 2

กลุ่มกฏหมายและคดี

nsw48

นาย พีรวิชญ์ เฮงหวาน

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานของกลุ่มกลุ่มกฏหมายและคดี

401

นางสาวกัลยนันต์ เขียนประเสริฐ

นิติกร

– งานวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

คู่มือ/เอกสาร กลุ่มกฏหมายและคดี

ขอบคุณที่ ชมเชย / เสนอแนะ